Förflytta dig till Näkövammaisten liittos finskspråkiga anvisningsbank

Tillgänglighetsbeskrivning

Tillgänglighetsbeskrivningen saknar ännu svensk översättning. Läs den finskspråkiga beskrivningen här.