Förflytta dig till Näkövammaisten liittos finskspråkiga anvisningsbank

Att göra en verbal karta

  1. Fundera på områdets eller byggnadens olika egenskaper och välj de mest relevanta. Funder på hur de skulle beskrivas bäst.
  2. Verbala kartan inleds med en helhetsbeskrivning. Efter det beskrivs detaljerna.
  3. När du beskriver ett område inom vissa ”ramer”, berätta vilka avgränsningar det finns i norr, öst, söder och väst. Då beskrivningen fortsätter, påminn läsaren ibland om var på kartan vi befinner oss.
  4. Beskriv möjligast konkret och tydligt, använd inte otydliga formuleringar.
  5. Gör först en råversion av kartan, som du senare kan finslipa. Kontrollera hur förståeliga begreppen du valt att använda är och om kartan framskrider logiskt.
  6. Verbala kartan kan läsas i punktskrift eller som en ljudfil på dator eller telefon.

Fördelar med verbala kartor:

Verbala kartan kan innehålla mycket detaljerad information om miljön, så som:

Exempel på en verbal karta:

Verbal karta över centrumbiblioteket Ode.

Mer information om verbala kartor, samt skyltning, taktila kartor mm. på finska på Näkövammaisten liittos webbplats  linkki avautuu uuteen ikkunaan .

Information på svenska om tillgänglighet på FSS webbplats  linkki avautuu uuteen ikkunaan .