Förflytta dig till Näkövammaisten liittos finskspråkiga anvisningsbank

Vad är en verbal karta?

En verbal karta är en ordbeskrivning av en rutt, miljö eller ett utrymme. Genom att läsa verbala kartor kan personer med synnedsättning skapa en helhetsbild och uppfattning av miljön och planera rutter i enlighet med det.