Förflytta dig till Näkövammaisten liittos finskspråkiga anvisningsbank

Användarvillkor

Användarvillkoren är uppdaterade 27.4.2022.


Man behöver inte registrera eller godkänna användarvillkor för att läsa de verbala kartorna i databasen för vebala kartor. Däremot förutsätter vi att hemsidans besökare följer Finlands lag.

Om du vill skriva och redigera de verbala kartorna på hemsidan, måste du registrera dig som användare och godkänna användarvillkoren.

Användarvillkor kort:

  1. Du förbinder dig vid att ge fullständiga användar-, redigerings-och överlåtelserättigheter av dina verbala kartor till den som upprätthåller databasen över verbala kartorna. Du kan inte kräva att det du publiceras avlägsnas från webbplatsen.
  2. Du får endast lägga till innehåll som du själv är upphovsmannen till, eller innehåll som har gjorts av någon annan men som du har har tillåtelse att publicera. Om du hittar en verbal karta hos en offentlig aktör får du inte kopiera texten till databasen utan ett skilt lov. Det som du kan göra är att skapa en egen ny karta med samma tema, och som du laddar upp i den verbala databasen, och ha en länk till webbplatsen.
  3. Använd sakligt och tydligt språk. Förhåll dig positivt och respektfullt till den gemensamma redigeringen av verbala kartorna. Målet är att uppdateraverbala kartorna, särskilt när omständigheterna förändras.

Producenten av databasen över verbala kartor kan när som helst ändra användarvillkoren och meddela om detta genom ett e-postmeddelande till användaren. Användaren har då rätt att sluta använda denna databasen, om hen inte vill binda sig vid de nya användarvillkoren. En ändring i användarvillkoren ger inte användare rätt att återkalla överlåtelsen av upphovsrättigheter som finns omnämnd i punkt 1.