Förflytta dig till Näkövammaisten liittos finskspråkiga anvisningsbank

Verbal karta över centrumbiblioteket Ode

Centrumbiblioteket Ode (på finska Oodi) är beläget i Helsingfors centrum på adressen Tölöviksgatan 4. På södra sidan av biblioteket finns Sanomahuset och Elielplatsen, i väst Medborgartorget och Finlandiahuset, i öst kontorsbyggnader och Järnvägsstationens perronger.

Biblioteket har tre ingångar: Huvudingången är på Medborgartorgets sida vid byggnadens västra vägg. Södra ingången vetter mot Elielplatsens busshållplatser och tågstation och den norra ingången vetter mot Tölöviken.

Byggnaden är rektangelformad och dess långsidor från söder till norr ungefär 100m och kortsidorna från öst mot väst ungefär 30 m. Byggnaden har tre våningar.

 

Allmänt om Ode

Ode är tillgänglighetsplanerad. Alla tre ingångar har gliddörrar som öppnas sidlänges. Våningstavlorna är skrivna i punktskrift och texten för seende är taktil. I byggnaden finns två talande hissar: i söder och i norr. I hissarna finns punktskriftsmärkning på ytter- och insidan av hissdörrarna. De olika våningarna är märkta med punktskrift på trappornas ledstänger.

På golven finns taktila ledstråk som anger åt vilket håll man ska gå mellan olika verksamhetspunkter. Valytor med taktila nubbar anger korsningar och vändpunkter och när man befinner sig nära trappor. Byggnadens takhöjd varierar och är stundvis mycket låg. Genom att följa ledstråken på golven kan man välja rutter för att undvika att gå in i pelare och möjliga hinder. Framförallt på andra våningen finns det rikligt med sneda träbalkar som sträcker sig från golv till tak och som kan undvikas genom att följa ledstråk.

Byggnaden har tre våningar med olika aktiviteter och man rör sig mellan våningarna antingen med rulltrappa, spiraltrappa eller hiss.

På första våningen finns det utrymmen för rådgivning, mötespunkter, evenemang, film och informering. På våningen finns även café/restaurang. Andra våningen är för inlärning, arbetande och växelverkan. Även Stadsverkstaden finns på andra våningen. På tredje våningen finns Bokhimmeln, Läsesalen och lugna arbetsutrymmen, Barnens bokvärld, café och Medborgarbalkong.

T-slingor finns installerade på varje våning. På första våningen är T-slingorna nära infopunkten och filmteatern Kino Regina, på andra våningen finns t-slingan i mitten av våningen och på tredje våningen vid infopunkten i mitten av Bokhimmeln.

På Ode finns det flera utrymmen, arbetsrum och apparater man kan reservera för möten eller arbete på adressen varaamo.hel.fi. Största delen av de uthyrbara utrymmena är avgiftsfria.

Huvudingången finns på Medborgartorgets sida ungefär vid mitten av byggnadens västra vägg. Den mellersta dörren är hinderfri och på bägge sidor av den finns svängdörrar.

Byggnadens södra ingång finns på Eero Erkkos gata som vetter mot Elielplatsen och kollektivtrafikens hållplatser. Här stannar ofta taxina, vilket gör att den södra ingången används flitigt. Ovanför dörren finns ett upplyst tak och från gatan fortsätter en taktil rand som fortsätter till en hinderfri dörr där det finns en ledfyr. På gatan strax innan dörrarna finns ett brett metallgaller på marken.

 

Första våningen

Södra ingången

När du kommer in från Elielplatsens håll genom södra ingången kommer du till en vestibul. Där börjar ett taktilt ledstråk på golvet som går snett mot höger i riktning mot klockan 2 och som leder till en hinderfri gliddörr. Dörröppningsknappen finns på stolpen till höger. I vestibulen mittemot ytterdörren finns en svängdörr på vänster sida av den hinderfria dörren.

Från entrén öppnar sig ungefär en 100 meter lång och 30 meter bred aula. Ledstråken fortsätter längs golvet hela vägen från södra till norra ingången och så att korsnings- och vändningspunkternas valytor är markerade med taktila nubbar.

Från den hinderfria innerdörren ca fem meter framåt med riktning mot klockan 1 börjar rulltrapporna uppåt. De är belägna i byggnadens östra del och åker längs byggnadens långsida från söder mot norr. En valyta med taktila nubbar på golvet markerar området framför rulltrapporna.

Just före rulltrapporna, när du kommit in genom hinderfria innerdörren och fortsätter ungefär 5 meter i riktning mot klockan 2, finns en taktil karta av första våningen.

Rulltrapporna går mellan andra och tredje våningen och rulltrappans ledstång har en gul färg. Trapporna fortsätter på andra våningen rakt fram så att du inte behöver göra vändningar för att ta dig till tredje våningen.

Infopunkt

Ledstråket från entrén leder först några meter framåt och vänder sedan till vänster. Efter ungefär sex meter finns en valyta på golvet, ta där till höger vid följande valyta och följ ledstråket som leder till infopunkten till höger. På vänster sida av ledstråket finns låga bokhyllor, anslagstavlor och en sitsgrupp. Kunddatorerna finns bakom infopunkten längs östra väggen.

Efter infopunkten kommer Helsinforsinfo och efter det EU:s infopunkt EU@Oodi. Efter EU-punkten följer de två södra hissarna, som åker mellan gatunivå och tredje våningen. Efter hissarna till höger stiger trappor upp till mellanvåningen med utställningsutrymmet Brygga. Där kan du bekanta dig med Helsingfors utveckling och olika stadsdelar samt ge idéer och hälsningar till Helsingfors stad. I utrymmet presenteras även varierande och aktuella projekt.

Efter trapporna som leder till Brygga finns en returneringsautomat för böcker, beläget snett mittemot huvudingången från Medborgartorget. Efter det kommer allaktivitetsutrymmet Maijasalen och de två norra hissarna, varav bara den högra hissen är för kundbruk. Denna hiss åker även till bottenvåningens WC-utrymmen, där ledstråket leder från hiss och spiraltrappa i riktning mot klockan 2 till ett tillgängligt toalettutrymme.

WC-utrymmet är format som en fyrkant och toalettbåsen är belägna runt kvadratens sidor. I mitten av kvadraten finns handfat i pastellfärger i olika höjder och mot olika håll. Vattenkranarna är automatiska, liksom handtorken intill kranarna. Du kommer till bottenvåningen även via vänstervridna trappor som finns på höger sida av hissen.

Efter hissarna i norr kommer du till restaurangdisken och efter det kommer barnens lekplats Loru, som finns på en lätt igenkännbar matta. I ändan av lekplatsen finns norra ingången. Från denna ingång är det kort avstånd till bioteatern Kino Regina, som även fungerar som auditorium. Parkeringsplats för barnvagnar är på höger sida när man kommer in från ingången, d.v.s på västra sidan.

Huvudingången

Om du kommer in från huvudingången från Medborgartorgets håll finns det på väggen mittemot, snett till höger, en returneringsautomat. Även hissarna är belägna på väggen mittemot ingången. Södra hissarna är i riktning mot klockan 1 och norra hissarna i riktning mot klockan 10. Från dörren i riktning mot klockan 2 befinner sig den tidigare nämnda infopunkten.

Från dörren mot vänster med riktning mot klockan 9 finns en spiraltrappa som leder till andra och tredje våningen. Trappan öppnar sig som en spiral nerifrån upp med trafik i två riktningar och dess sidoväggar är svarta. I trappan finns Otto Karvonens verk Omistuskirjoitus, där det på trappans väggar finns hundratals ord som beskriver besökare.

Bakom spiraltrappan finns ett område med café/restaurang och efter det en svart fördjupning med biografen Kino Regina och dess biljettförsäljning samt en rymlig tillgänglig toalett.

Från huvudingången till höger i riktning mot klockan 3 finns en sitsgrupp och låga bokhyllor innan den södra ingången mot Elielplatsen.

Andra våningen

Du kommer till andra våningen med hiss, spiraltrappa eller rulltrappa. I utrymmet finns det flera sneda balkar från golv till tak, så det är tryggast att röra sig enligt ledstråken för att inte gå in i balkarna som befinner sig just på ansiktshöjd.

Från rulltrappan till vänster går ett ledstråk längs golvet som för dig till våningens huvudvalyta. Här går en taktil lista till vänster mot södra ändan och till höger mot norra ändan och rakt fram till andra våningens taktila karta. Kartan befinner sig ungefär fem meter från huvudvalytan.

Följer du ledstråket mot söder blir det på din vänster sida en slänga med fyra små glasrum. Dessa arbetsrum kan vem som helst boka. Efter dem följer en tyst läsesal och efter salen ett öppet utrymme med arbetsbord för tyst arbetande. Ledstråket vänder vid läsesalen mot höger och den leder till en tillgänglig toalett. Sist i den södra ändan finns en grön aula med låga länstolar och en grönvägg.

I mitten av södra ändan finns ett större galleri-, mötes- och inlärningsutrymme Kuutio. Utrymmets väggar är gjorda av så kallat smartglas. Kuutio kan bokas för digitala evenemang eller utställningar.

Stadsverkstaden

Mittendelen av våningen på västra sidan består av en mötesplats där gråa, breda läsetrappor bildar bänkrader. På höger sida av läsebänkarna finns en infodisk och bakom den finns en svart spiraltrappa. Bakom spiraltrappan, längs västra väggen, finns avskilda utrymmen att reservera för lärande och grupparbeten.

I våningens center finns arbetspunkter med 3D- och övriga printrar, symaskiner och datorer. Bredvid dem på höger sida av aulans östra del finns utrymmen för grupparbeten. Du får hjälp från infodisken med användandet av de olika maskinerna och utrustningen.

I den norra ändan finns spelutrymmen, studioutrymmen, utrymmen för samarbetsparter och ett kök som även är möjlig att reservera. Användningen av köket är avgiftsbelagd.

Tillgängliga toaletter finns i bägge ändorna av tredje våningen. T-slingan finns i centrala delen av våningen bredvid infodisken.

 

Tredje våningen

Du kommer till tredje våningen antingen med hiss, svarta spiraltrappan eller östra väggens rulltrappa. Utrymmet är mycket öppet och består nästan helt och hållet av Bokhimmeln, fylld med ungefär 1,5m höga vita, upplysta bokhyllor. Ljudböckerna har en egen hylla i norra delen, nära Barnens värld.

Ledstråket från rulltrappan vänder mot vänster och leder några meter framåt till våningens huvudgång. Från korsningen leder ledstråket till vänster mot södra delens Topp och mot höger mot byggnadens norra del och Barnens värld. Till caféet som finns bakom svarta spiraltrappan leder ett eget ledstråk i mitten av utrymmet.

Ungefär 10 meter till vänster från södra hissarna stiger boktrapporna mot södra delens Topp där man kan sitta på runda sitsar som finns placerade på trapporna. Till Toppen går även en ramp längs med byggnadens västra vägg. Under Toppen på golvnivå finns toaletter. Före toaletten kommer hyllor med dagstidningar.

I norra ändan av våningen, på höger sida av hissarna, finns Barnens värld. På västra sidan av Bokhimmeln stiger en ramp mot byggnadens norra spets, på östra sidan stiger en bred trappa mot spetsen. På norra spetsens övre platå finns små bordgrupper. Under rampen och spetsen på golvnivå finns barnens bibliotek, hemliga rummet och toaletter.

Taktila kartan finns genast på vänster sida några meter från rulltrappan i anslutning till ett större bordmöblemang. Efter taktila kartan följer södra hissarna. Sett från rulltrappan ligger våningens infodisk ungefär 10 meter framåt, i riktningmot klockan 11.

Längs våningens östra vägg finns arbetsutrymmen med långa bord samt parkeringsplats för barnvagnar bakom norra hissarna. I mittendelen av våningen finns flera soffgrupper, som skiljs åt från övrig golvyta med mattor. På västra sidan av infodisken i mittendelen av våningen finns dessutom höga, levande träd i stora vita krukor och en rad vita bollstolar.

På ytterväggarna av glas finns ett snöfallsliknande mönster för att förhindra bländning. I utrymmets tak finns fönsteröppningar som släpper in dagsljus.

På Medborgartorgets sida, ovanför huvudingången på tredje våningens nivå, finns en bred takskärm som står ut från byggnaden. Skärmen är nästan lika lång som hela byggnaden och fungerar på sommaren som en terrass. Därifrån öppnar sig vyn mot Medborgartorget, Riksdagshuset och Musikhuset. Du kommer till terrassen från caféet eller från en annan dörr belägen från caféet ungefär 25 meter mot söder mot Toppen.

Mer information om Ode hittar du på adressen: https://www.oodihelsinki.fi/sv/.

Slut.

(Kartan är gjord av Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset, översättning FSS)