Förflytta dig till Näkövammaisten liittos finskspråkiga anvisningsbank

Vägen till Ankaret, Ålands Synskadade, Johannebovägen 7, Mariehamn

Vägbeskrivning till Ankaret, Johannebovägen 7

 

Alternativ 1, gående

Om du kommer gåendes kan du ta stadsbussen blåa linjen (norrut) från Nygatan i centrum. Det tar ca 4-5 minuter för bussen till hållplatsen närmast Ankaret. Hållplatsen heter Doktorsvägen. Efter att du stigit av bussen fortsätt knappa 10m framåt i samma riktning som bussen. Sväng sedan höger och fortsätt därefter ca 260m längst gångvägen som kurvar sig mot höger och först sluttar ner och sedan upp, eftersom den går under en vägbro. När du gått de 260 metrarna står du på Johannebovägen med infarten till Ankaret på din högra sida. Ankarets gårdsplan /parkering mot Johannebovägen avgränsas av häckar på båda sidorna av infarten. Sväng till höger och fortsätt in genom infarten. Du står nu på parkeringen med byggnaden till din vänstra sida. Byggnaden går i ljusblåa kulörer och har en stor vit terrass på markplan som vetter mot parkeringen.

 

Alternativ 2, med biltransport

Om du kommer med biltransport längst Österleden söderifrån åk norrut förbi Mariebad och Sjökvarteren tills du når rondellen. Sväng höger till rondellen och sväng av vid den andra avfarten där det är skyltat med ”N. Strandnäs” och ”Johannebo”. Därefter kör du ca 200 meter tills du svänger till vänster vid Johannebovägen. När du åkt ca 160 meter längst Johannebovägen har du Ankaret, ett ljusblått trähus, på din vänstra sida. Strax efter att du passerat husgaveln har du infarten till vänster. Kör in på parkeringen/gården.