Siirry Ohjepankkiin

Verbal karta över Konstmuseet Ateneums bottenvåning

Verbal karta över Konstmuseet Ateneums bottenvåning
Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors
Museets öppettider ti–fre 10–20.30, lö–sö kl. 10–17, måndagar stängt.

Tillgänglig entré till Konstmuseet Ateneum

Ateneums tillgängliga entré finns på Ateneumgrändens sida. En eskortbil kan stanna på Mikaelsgatan, och därifrån är det cirka 50 meter längs Ateneumgränden till Ateneums tillgängliga entré.

Vid ingången finns en ljudfyr som med en minuts intervaller sänder ett metalliskt fågelläte i cirka 5 sekunder. Om du använder MyMovEO-Appen blir ljudsignalen tätare och användaren får muntliga direktiv.

Entrédörrarna

Entrédörrarna av glas öppnas automatiskt och innanför dem hörs ett separat ljudkonstverk. Efter dörren kan du i golvet urskilja ett borstförsett metallgaller på vilket ett taktilt stråk leder i riktning klockan 10 och vidare till en trappa. Efter entrén kan du endera ta hissen eller fortsätta upp för trappan. På följande nivå ligger Ateneums ljusgård där det finns olika tjänster samt stråk som leder vidare.

Ljusgårdens tjänster

Ljusgården är hög och 15 x 20 meter stor. Från entrén sett ligger garderoben, försäljningen av gruppbiljetter och ingången till museibutiken till vänster. I ändan av ljusgården finns ett kafé med matservering som heter Bistro, och på höger sida ett öppet samlingsutrymme. Vägen till biljettförsäljningsaulan och toaletterna går genom ljusgården.

Med hiss från gatunivån till ljusgården

Innanför entrédörren, cirka 4 meter till vänster, finns en hiss. Hissknappen är på höger sida. För att komma en våning upp till ljusgårdens entré, tryck på hissens Museet-knapp.

När du stiger ut från hissen har du en vägg 2 meter framför dig. Vänd mot höger och följ väggen som blir på vänster sida. Efter 5 meter kommer du till en skjutdörr som öppnas automatiskt till Ateneums ljusgård. Om du genast efter dörren vänder till höger finner du efter cirka 6 meter ett taktilt stråk i golvet. Efter 2 meter finns taktila punkter i golvet och därefter fortsätter stråket mot vänster. Efter ytterligare 2 meter kommer du till en avgiftsfri, bemannad garderob. Här kan du be att få låna en reliefkarta av A3-format.

Alternativ rutt via trappan

Man kommer till samma garderob om man efter entréns skjutdörr följer det taktila stråket 2 meter i riktning klockan 10. Här leder en trappa med 9 steg uppåt. Ledstången är på vänster sida. Vid trappans slut kan du med foten känna taktila punkter i golvet där stråket fortsätter. Efter 2 meter från översta trappsteget finns en skjutdörr som öppnas automatiskt.

Efter skjutdörren leder det taktila stråket 6 meter rakt framåt och vänder åt vänster vid taktila punkterna. Efter ytterligare 2 meter kommer du till en avgiftsfri, bemannad garderob. Här kan du be att få låna en reliefkarta av A3-format.

Försäljning av gruppbiljetter

Efter garderoben leder det taktila stråket 2 meter rakt fram och vänder sedan åt vänster. Stråket leder till disken som säljer gruppbiljetter. Andra biljetter kan köpas i biljetthallen som ligger lite längre bort. Här slutar det taktila stråket. Direktiv till de övriga stråken startar alltid här.

Samlingsutrymme

Efter gruppbiljettdisken, sett från inträdesriktningen till höger finns på 2 meters avstånd fem små samlingsgrupper på stora runda mattor. Mattorna, som mäter 6 meter i diameter, har en kant som bildar en tydlig gräns mot det övriga golvet. I samlingsgrupperna finns soffor, låga bord och golvlampor samt höga krukor med grönväxter nära mattorna.

Museishoppen

Efter gruppbiljettdisken, sett från entrén till vänster, ligger museibutiken. Utrymmet är öppet och golvet är försett med en slät matta som bildar en tydlig gräns mot ljusgårdens golv.  Längs butikens väggar löper hyllor, och mitt på golvet finns 5 moduler med försäljningsbord och hyllor. Den sjätte modulen är en lång kassadisk som ligger till höger när man kommer in i butiken.

Bistro

Sett från gruppbiljettdisken, 12 meter rakt fram från ingången räknat, ligger Bistron. I ljusgårdens bakre vägg finns två dörröppningar, båda med två trappsteg uppåt. Till höger om dessa finns en tillgänglig ingång till samma utrymme.

Tillgänglig väg till Bistron

Sett från gruppbiljettdisken, 12 meter i riktning klockan 2 från ingången, finns en tillgänglig ingång till Bistron. Den automatiska dörren öppnas om du trycker på den stora knappen till höger. Dörren öppnas mot dig. Bakom dörren finns en ramp som leder upp i en smal korridor. Rampen leder till den centrala delen av Bistron. När du går ut finns öppningsknappen på vänster sida i början av korridoren, och på höger sida vid rampens slut.

Bistrons golvyta är 17 x 12 meter. Från ljusgårdens dörrar sett är bakväggen försedd med fönster med utsikt mot Järnvägstorget. Längs väggen till höger löper en marmordisk i en 90 graders vinkel som efter 4 meter slutar vid en kassa. I salen finns förutom bord också pelare och en stor mosaikvägg.

Från Bistron kan man förutom via de nämnda dörrarna och stråken också gå till Ateneums centrala del, museets aula, som ligger mellan huvudentrén och huvudtrappan. Från Bistron leder tre trappsteg ner till aulan. Ovanför trappan kan du med käppen tydligt urskilja en ränna cirka 70 cm före översta trappsteget.

I museet finns ett annat kafé på tredje våningen (öppnas i augusti 2023).

Tillgängligt stråk från ljusgården till biljetthallen

Sett från gruppbiljettdisken, 14 meter i riktning klockan 1 från ingången, finns ett valv som leder förbi Bistron som blir på vänster sida. Stråket fortsätter längs en 13 meter lång korridor som går förbi toalettavdelningen som blir till höger. I ändan av korridoren finns till höger en hiss som går upp till utställningssalarna. I ändan av korridoren, till vänster före hissen, finns en ramp. Om du följer rampens högra vägg undviker du den nedåtgående trappan som öppnar sig på vänster sida. Vid väggens slut vänder du dig från dörröppningen mot höger, och i riktning klockan 11 finns en öppning som leder till biljetthallen på ett avstånd om 3 meter.

Biljetthallen är 17 x 12 meter stor. På höger sida finns fyra moduler med förvaringsskåp. Till vänster under fönstren som öppnar sig mot Järnvägstorget finns en samlingsgrupp med bord och olika slags sittmöbler. Biljettdisken ligger 15 meter ifrån dörröppningen i riktning klockan 11. Stråket går mellan två pelarpar. Golvet framför biljettdisken är försett med en slät matta. Biljettdisken har en yta av metall, och mellan två servicepunkter finns en smal öppning.

Vid servicedisken kan du be att få låna förstoringsglas och en reliefkarta över bottenvåningen. Personalen kan också berätta om museets taktila skulpturer och ge dig ett par vinylhandskar gratis om du önskar känna på konstverk.

Stråk till toalettavdelningen

Sett från gruppbiljettdisken, på 14 meters avstånd från ankomstriktningen sett i riktning klockan ett finns ett valv som ligger till höger i förhållande till Bistron. Följ den raka korridoren i 6 meter så kommer du till museets stora toalettavdelning.

Avdelningen är gemensam för alla, och i mitten finns en rondell med tvättfat, 3 meter i diameter. På vardera sidan finns en rad toalettbås, och på den bakre väggen två handikapptoaletter. I varje bås finns också ett handfat. I båsen finns på bakväggen en bred spolningsknapp, i handikapptoaletterna en sedvanlig spolningsknapp ovanpå vattenbehållaren. Från ingången sett till höger finns ett vilorum.

Ingång från Konstmuseet Ateneums huvudentré på Brunnsgatans sida

Ingången från Brunnsgatan börjar med en 7 steg hög stentrappa. Ovanför trappan finns tre fönsterförsedda trädörrar som öppnas utåt. Den vänstra och den högra dörren är öppna för publik. Innanför dem finns dessutom karuselldörrar. Karuselldörrarna roterar mot höger och tar endast en person åt gången. Personer med assistanshund eller ledsagare ska därför använda den mittersta innerdörren som leder in förbi karuselldörren. Den mittersta inre dörren är alltid öppen och öppnas utåt.

Innanför entrédörrarna öppnar sig en stor aula. Till vänster om denna finns biljetthallen med förvaringsskåp i ett stort separat utrymme. Rakt framför dig när du kommer in, 8 meter bort, går museets huvudtrappa upp till utställningssalarna, och till höger om aulan ligger ljusgården med sina servicepunkter såsom museibutiken, Bistron och samlingsplatserna. Toaletterna nås bäst om man följer huvudtrappans högra sida. På vänster sida leder tre trappsteg upp och sedan en ramp ner till hissen och toalettavdelningen. Toaletterna ligger bakom den stora huvudtrappan.

Stråket från huvudentrén till biljettförsäljningen

Gå först 5 meter rakt fram. Stråket går mellan eller förbi två pelarpar. Vänd sedan till vänster mot biljetthallens dörröppning. Efter 6 meter kommer du till en trappa med tre steg före hallens ingång.

Biljetthallen är 17 x 12 meter stor. Till höger finns fyra moduler med förvaringsskåp. Till vänster under fönstren som öppnar sig mot Järnvägstorget finns en samlingsgrupp med bord och olika slags sittmöbler. Biljettdisken ligger 15 meter ifrån dörröppningen i riktning klockan 11. Stråket går mellan två pelarpar. Golvet framför biljettdisken är försett med en slät matta. Biljettdisken har en yta av metall, och mellan två servicepunkter finns en smal öppning.

Andra tillgänglighetsrelaterade frågor

Hjälpmedel lånas ut

I anslutning till ljusgårdens garderob intill väggen finns hjälpmedel man kan låna: rullatorer och rullstolar, barnvagnar och spatserkäppar. Fråga personalen, den står gärna till tjänst.

Induktionsslingor

Servicepunktslingor finns vid biljettkassorna. Ett system med induktionsslingor har också installerats i Ateneums auditorium.

Reliefkarta

En reliefkarta över Ateneums bottenvåning kan lånas vid ljusgårdens garderob och biljetthallens kassor.

Berörbara skulturer

Vid biljettförsäljningen kan du få en förteckning över de skulpturer som man med specialtillstånd får röra vid med vinylhandskar på händerna. Beröringen är avsedd endast för museibesökare med synnedsättning. I allmänhet sker detta i grupp under en ledning av en guide. Obs enskilda synskadade som rör sig med egen assistent kan också få tillstånd att röra vid skulpturerna. Använd alltid vinylhandskar, be att få sådana vid infodisken. De är kostnadsfria och finns i storlekarna S, M och L.

Välkommen till Ateneum!