Siirry Ohjepankkiin

Tyks Laboratorio Turun keskusta

Osoite: Eerikinkatu 26, 20100 Turku, 2. kerros

Sijainti ja rakennus

Tyks Laboratorio sijaitsee Eerikinkadun ja Eskelinkadun kulmassa olevan rakennuksen toisessa kerroksessa, osoitteessa Eerikinkatu 26. Sisäänkäynti on Eerikinkadun puolelta rakennuksen keskivaiheilta.

Tyks Laboratorio sijaitsee niin sanotussa Kelan talossa. Arkkitehti Aarne Ehojoen Kelan käyttöön suunnittelema kiinteistö on valmistunut vuonna 1971 ja on ollut siitä lähtien Kelan käytössä. Tilat saneerattiin Kelan muutettua pois Kelan talosta vuonna 2022 ja päivitetyt tilat luovutettiin uusille käyttäjille loppuvuodesta 2023.

Saapuminen

Lähimmät linja-autopysäkit ovat Eerikinkadulla ja molemmat ovat nimeltään käsityöläiskatu. Pysäkkien numerot ovat 108 ja 71.

Pysäkki numero 108 on Tyks Laboratorion kanssa samalla puolella Eerikinkatua. Pysäkki on parin metrin päässä Eerikinkadulla sijaitsevasta sisäänkäynnistä. Pysäkillä pysähtyvät kauppatorin suuntaan menevät linjat.

Pysäkki numero 71 on Tyks Laboratorion suunnasta katsottuna kello yhdessätoista Eerikinkadun toisella puolella. Pysäkillä pysähtyvät kauppatorin suunnasta tulevat bussit.

Saattoliikenne pääsee muutaman metrin päähän sisäänkäynnistä. Rakennuksen edestä löytyy sekä liikkumisesteetön autopaikka että maksullinen pysäköinti.

Sisäänkäynniltä kulku toiseen kerrokseen

Eerikinkadun sisäänkäynniltä pääsee joko hissillä tai portaita toiseen kerrokseen Tyks Laboratorion tiloihin. Eerikinkadulta on kulku automaattisesti aukeavien ja sivulle liukuvien lasiovien kautta ensimmäisen kerroksen aulatilaan. Tasoero kadulta sisätilaan on loivennettu koko oviaukon levyisen metallisen ritilän avulla. Ulko-ovelta katsottuna oikealla puolella on kaksi hissiä ja vasemmalla puolella portaat.

Kummallakin hissillä on omat kutsunappinsa. Uudempi hissi on lähempänä ulko-ovea. Uuden hissin kutsunappi on hissin oikealla puolella, hissin seinänmyötäisessä metallikarmissa. Uuden hissin vasemmalla puolella noin 1,5 metrin etäisyydellä on vanhempi hissi ja sen kutsunappi on kaakeloidussa seinässä uuden ja vanhan hissin välissä noin 0,5 metrin etäisyydellä uudesta hissistä ja noin 1 metrin etäisyydellä vanhasta hissistä. Molemmissa hisseissä on automaattiovet. Molemmissa hisseissä kerrospainikkeet ovat vasemmalla puolella. Uuden hissin kerrospainikkeet ovat neliskanttiset ja painikkeissa on kohokuvioin kerrosnumerot. Uuden hissin viisi kerrospainiketta ovat yhdessä rivissä, ylimmästä alimpaan 3, 2, 1, -1 ja –2. Katutaso on painike 1 eli kerrospainikerivistön keskimmäinen painike ja Tyks Laboratorio on painike 2. Kerrospainikkeiden rivistä viistosti alas oikealle on kaksi painiketta, joista ylempi on oven aukaisu painike ja alempi on kehyksellä merkitty hälytyspainike. Uudessa hississä on painikkeiden yläpuolella näyttö, josta näkyy kerros ja hissin kulkusuunta. Uuteen hissiin mennään ja poistutaan samasta suunnasta. Vanhan hissin kerrospainikkeet ovat pyöreät, niihin on kaiverrettu kerrosnumerot ja painikkeet sijaitsevat heti hissin seinässä olevan käsijohteen yläpuolella. Vanhan hissin kolme kerrospainiketta ovat yhdessä rivissä, ylhäältä alimpaan 3, 2, ja 1 ja joista, katutaso on painike 1 ja Tyks Laboratorio on painike 2.. Kerrospainikkeiden yläpuolella, vähän erillään kerrospainikkeista on samalla tasolla neliskanttinen “ovi auki” -painike ja liikutettava “hätäjarru ja hälytys” -vipu. Vanhaan hissiin mennään ja poistutaan samasta suunnasta.

Hissistä poistuttaessa laboratorio sijaitsee oikealla puolella, kello kolmessa. Laboratorioon johtaa kaksi paria tuplaovia, joissa kummassakin käytetään oikeanpuoleista ovea ja ovet avautuvat tulijaa kohti, hissin suunnalta tullessa ovi avautuu kello kahdestatoista kello kolmeen. Ovet avautuvat vetämällä itseään kohti, mutta niissä voi myös käyttää avauspainiketta, joka sijaitsee tuplaovien vasemmalla puolella. Ensimmäisen tuplaoven jälkeen on noin 1,5 metrin etäisyys seuraavaan tuplaoveen. Toisen tuplaoven jälkeen olet saapunut laboratorion aulaan.

Portaat ovat heti sisäänkäynnin jälkeen vasemmalla puolella ja kulkevat ulkoseinän myötäisesti portaiden puolessa välissä olevalle tasanteelle. Portaat ovat U-malliset ja tasanne jatkuu oikealle, kello kolmen suuntaan. Portaat ovat yhtä leveät sekä ulko- että sisäreunasta, jolloin niissä voi edetä kumpaa reunaa tahansa. Portaiden ulkoreunassa olevat käsijohteet ovat valaistut ylöspäin hohtavalla valolla. Tasanteella seinän vieressä ei ole käsijohdetta. Portaiden sisäreunassa on katkeamaton kaide. Portaiden yläpäässä laboratorion tuplaovet ovat vasemmalla seinustalla. Reilun metrin päässä portaista on ensin oven avauspainike ja heti perään on tuplaovet, joista oikeanpuoleinen ovi avautuu kohti tulijaa, portaiden suunnasta tullessa ovi avautuu kello yhdeksästä kello kahteentoista.

Aula

Sisääntulossa on kuramatto. Kuramaton päässä olet lähes aulatilan keskikohdassa. Ovelta katsottuna heti oikealla on lyhyt noin puolitoistametriä pitkä seinä ja seinässä on ovenavauspainike tiloista poistumista varten. Vasemmalla puolella parin metrin päässä on tyhjää seinustaa. Kello yhdessätoista on pesupiste mistä löytyy lavuaari. Lavuaarin yllä on peili ja peilin oikealla puolella on saippuateline ja peilin vasemmalla puolella on käsipaperiteline ja käsipaperitelineen alla on roskakori. Pesupisteen oikealla puolella on esteetön wc näytteenottoa varten. Esteettömän wc:n jälkeen on 90 asteen kulma oikealle eli sisääntulosta katsottuna takaseinä. Takaseinustalla, heti kulman tuntumassa on tavallinen wc näytteenottoa varten ja tämän vessan oikealla puolella on koodillinen ovi henkilökunnan tiloihin.  Heti henkilökunnan oven oikealla puolella on toimisto. Toimisto työntyy takaseinästä noin 2 metriä kohti tulijaa ja on noin 1,5 metriä leveä. Toimisto sijaitsee kello yhdessä mutta sinne ei pääse suoraan, koska liukuovet ovat kiinni ja sinne kutsutaan asiakkaat yksitellen ainoastaan vuoronumerolla. Ilmoittautuminen tehdään toimiston oikealla puolella sijaitsevalla laitteella.

Ilmoittautuminen

Toimisto ja ilmoittautuminen sijaitsevat kello yhdessä kuramatolta katsottaessa. Toimiston oikealla puolella on itsenäisesti seisova laite, jonka kautta ilmoittaudutaan varatulle ajalle tai pyydetään vuoronumero, jotta pääsee toimistoon. Laite on noin 1,3 metriä korkea, jossa on näyttö yläosassa. Ilmoittautumisen voi tehdä joko Kela-kortilla, ajokortilla, henkilökortilla tai passilla. Laitteessa on noin 80 sentin korkeudella pieni taso, jonka päälle valittu tunnistautumistapa laitetaan viivakoodi tai QR-koodi ylöspäin, jotta kamera pystyy sen lukemaan. Jos on aika varattuna, laite antaa vuoronumeron automaattisesti. Jos ei ole aikaa varattuna mutta haluaa päästä toimistoon, laite ilmoittaa näytöllä, että ei ole varattua aikaa ja ilmoittautumislaitteen näytöltä täytyy painaa toimistopainiketta saadakseen vuoronumeron. Sekä toimistoon että toimenpidehuoneisiin kutsutaan ilmoittautumisesta saadulla numerolla. Odotustilassa on kaksi vuoronumeronäyttöä. Yksi näyttö on odotustilan pitkällä takaseinällä, toimenpidehuoneiden 3 ja 4 välissä. Toinen näyttö on ilmoittautumispistettä vastapäisellä lyhyellä seinällä, toimenpidehuoneiden 7 ja 8 välissä. Molemmat näytöt ovat aivan katonrajassa.

Ketterään ei oteta vuoronumeroa. Ketterään jonotetaan Ketterän aukioloaikoina.

Odotustila ja toimenpidehuoneet

Odotustila on kuramaton päästä katsottuna kello kahdessa. Odotustila on suorakaiteen muotoinen. Toimiston sivuseinä, jonka edustalla ilmoittautuminen on, ja toimenpidehuone 1 muodostavat sisääntuloa lähemmän lyhyen seinän. Takaseinä on pitkällä sivulla ja sieltä löytyvät toimenpidehuoneet 2–4. Toimenpidehuoneiden 3 ja 4 välissä, katonrajassa on vuoronumeronäyttö. Pitkän takaseinän, heti toimenpidehuone 4 jälkeen on lyhyen seinän myötäinen, noin 2 metriä pitkä ja noin 1,5 metriä leveä syvennys, jonka päässä on henkilökunnan koodillinen ovi. Henkilökunnan oven oikealla puolella, syvennyksen sivuseinällä on toimenpidehuone 5. Toimenpidehuone 5 on syvennyksessä mutta samalla seinustalla kuin toimenpidehuoneet 6–8. Ilmoittautumispistettä vastapäisellä lyhyellä seinällä on toimenpidehuoneet 5–8. Toimenpidehuoneiden 7 ja 8 välissä on katonrajassa toinen vuoronumeronäyttö. Toimenpidehuone 8 jälkeen tule kulma ja parin metrin levyinen seinä jatkuu pitkän sivun myötäisesti kohti sisääntulon aulaa ja Ketterän seinäkettä. Tältä lyhyeltä seinältä löytyy toinen pesupiste. Pesupisteessä on lavuaari, lavuaarin yllä on peili, peilin oikealla puolella on saippuateline, peilin vasemmalla puolella on käsipaperiteline ja käsipaperitelineen alla on roskakori. Pesupisteen jälkeen tulee uusi 90 asteen käännös, josta erillinen käytävä erkanee odotustilasta ja sivuuttaa Ketterän toimenpidehuone A:n. Odotustilasta erkanevalta käytävältä löytyy vasemmalta seinustalta toimenpidehuoneet 9–11, oikealla seinustalla ensimmäinen ovi on henkilökunnan ovi ja toinen ovi on asiakas wc ja suoraan käytävän päässä on toimenpidehuone 12. Käytävä kääntyy päädystä vasemmalle ja sieltä löytyy erillinen pieni tila.

Kuramaton päästä katsottuna oikealla on Ketterän kolme toimenpidehuonetta, A, B ja C. Ketterän toimenpidehuoneiden edessä on kapea käytävä ja Ketterän toimenpidehuoneet sekä kapea käytävä ovat erotettu seinäkkeellä odotustilasta. Ketterään jonotetaan seinäkkeen odotustilan puolella, jonotussuuntana ulko-ovelta kohti taaempaa odotustilan lyhyttä sivua eli kierretään seinäke myötäpäivään.

Odotustilan tuolit ovat järjestetty selät vastakkain kahteen pitkän sivun myötäiseen riviin. Tuolit ovat käsinojallisia ja niissä on kahta eri korkeutta, normaali istuinkorkeus ja korotettu korkeus. Odotustilassa on yksi iso pyöreä pilari, joka sijaitsee lähellä toimenpidehuonetta 1 ja on kuramaton suunnasta katsottuna taaemman tuolirivin jatkeena tuolirivin vasemmassa reunassa.