Siirry Ohjepankkiin

Turun linja-autoasema

Sijainti ja rakennus

Linja-autoasema rajautuu Brahenkatuun, Läntiseen Pitkäkatuun ja Aninkaistenkatuun. Linja-autoaseman rakennus sijaitsee Aninkaistenkadun ja Läntisen Pitkäkadun kulmassa.

Linja-autoaseman ovat suunnitelleet kaupunginarkkitehdit Harald Smedberg ja Totti Sora ja se vihittiin käyttöön vuonna 1938. Vaalea sileäksi rapattu funktionalistisen tyylisuunnan omaava linja-autoasema huokuu edelleen 1930-luvun tunnelmaa. Linja-autoaseman rakennus ei ole perinteisen laatikkomaisen mallinen, jolloin se olisi helpommin hahmotettavissa, vaan siinä on kulmien lisäksi pyöreyttä. Rakennus koostuu lieriöstä ja lieriön molemmin puolin olevista kahdesta siivestä.  Lieriön mallisessa osassa rakennusta on odotustilat ja sinne on sisäänkäynnit sekä aseman että Aninkaistenkadun puolelta. Rakennuksessa oleva liiketoiminta on keskittynyt siipiin.

Alueelle suunnitellaan matkakeskusta. Vanha linja-autoaseman rakennus pysyy ennallaan mutta sen läheisyyteen rakentuu uusi matkakeskus, jonka on tarkoitus palvella monipuolisesti matkaajia ja tarjota kestävän liikkumisen solmukohta vastaten nykyajan tarpeisiin. Juna-aseman laiturit siirretään matkakeskuksen kohdalle helpottamaan ja tehostamaan asiakkaiden siirtymistä eri liikennevälineiden välillä.

Rakennuksen mallista tarkemmin

Linja-autoasema on rakennuksena monimuotoinen. Linja-autoaseman odotustila on lieriön mallisessa osassa. Rakennuksessa on lieriön Itäisen Pitkäkadun puolella siipi, jossa on kaksi kerrosta. Tuureporinkadun puolella rakennusta on siipi, joka on yksikerroksinen ja siinä on kaksi isompaa liiketilaa peräjälkeen, joista ensimmäiseen liiketilaan on pääsy odotustilan puolelta sekä Aninkaistenkadulta suoraan ja toiseen liiketilaan pääsee ainoastaan Aninkaistenkadulta. Aninkaistenkadun puolelta katsottuna rakennus on toteutettu niin, että ulkoseinä on suora ja odotustilan pyöreä muoto näkyy tornina katolla. Linja-autoaseman laitureiden puolelta katsottuna rakennuksen julkisivua hallitsee pyöreä osa rakennusta, joka työntyy muuten suht suorakaiteen mallisesta rakennuksesta kohti linja-autojen laiturialuetta. Linja-autoaseman puolelta pääsisäänkäynti on kaarevan, lieriön mallisen osan puolesta välistä. Aninkaistenkadulta tullessa sisäänkäynti on kaksikerroksisen osan puolestavälistä.

Saapuminen

Linja-autoasemalle voi saapua kävellen, pyörällä, autolla, taksilla tai linja-autolla sekä tulevaisuudessa junalla ja tulevaisuuden suunnitelmien mukaan myös raitiovaunulla. Autoille löytyy maksullinen pysäköintialue linja-autoaseman Aninkaistenkadun kauppatorin puoleisesta päädystä. Sisäänajo linja-autoaseman pysäköintialueelle tapahtuu joko Aninkaistenkadulta tai Brahenkadulta. Saattoliikenne pääsee lähelle linja-autoasemaa. Taksitolppa on pysäköintialueen Brahenkadun puoleisen sisäänajon varrella, Aninkaistenkadun ja Brahenkadun välimaastossa. Juna-aseman laitureiden siirtäminen tulevan matkakeskuksen kohdalle tulee helpottamaan myös junalla matkustavien linja-autoaseman ja lähiliikenteen hyödyntämistä.

Moni lähiliikenteen linja-autoista pysähtyy Aninkaistenkadun varrella linja-autoaseman vieressä joko linja-autoaseman kanssa samalla puolella katua tai linja-autoasemaa vastakkaisella puolella katua. Linja-autoaseman puoleisen pysäkin ja jalkakäytävän välissä kulkee pyörätie heti pysäkin takaa. Vastakkaiselle puolelle Aninkaistenkadun linja-autoaseman pysäkille jäädessä voi Aninkaistenkadun ylittää joko Tuureporinkadun myötäistä suojatietä tai Aninkaistensillan alkupään ylittäviä suojateitä pitkin. Tuureporinkadun myötäinen ja Aninkaistenkadun ylittävä suojatie on ääniohjattu eikä siinä ole painonappia mutta, jotta pääsee ylittämään Aninkaistenkadun suojatien, täytyy ensin ylittää Tuureporinkadulta Aninkaistenkadulle liittyvien ajoneuvojen kaista. Liittymän suojatiellä ei ole ääniohjausta eikä liikennevaloja.

Osa lähiliikenteen linjoista pysähtyy Läntisellä Pitkäkadulla bussipysäkkialueen tuntumassa. Sieltä kävellään Läntisen Pitkäkadun myötäisesti kohti Aninkaistenkatua ja saavutaan liikenneympyrälle. Liikenneympyrällä ylitetään yksi tai kaksi suojatietä, riippuen onko linja-auto tulossa Puutorin suunnasta vai menossa Puutorille, liikenneympyrän myötäisesti vastapäivään ja saavutaan linja-autoaseman asemanpuoleisen sisäänkäynnin läheisyyteen.

Sisääntulo ja odotustila

Linja-autoaseman odotustila on rakennuksen pyöreässä osassa sekä aseman suunnalta sisään tullessa vasemmanpuoleisessa sivutilassa. Sisääntulossa on neljä ovea Aninkaistenkadun suunnasta tullessa ja kolme ovea linja-autolaitureiden suunnasta tullessa. Aninkaistenkadun suunnasta tullessa sisäänkäynnissä on neljä ovea, joista kaksi oikeanpuoleista avautuvat työntämällä sisään ja kaksi vasemmanpuoleista avautuvat vetämällä ulospäin. Linja-autoaseman puolelta tullessa sisään kaksi oikeanpuoleista ovea avautuu työntämällä sisäänpäin ja vasemmanpuoleisin ovi avautuu vetämällä. Molemmissa sisääntuloissa on tuulikaapit ja tuulikaapin sisempi ovi avautuu aina samaan suuntaan kuin vastaava ulompi ovi. Ovissa on suositeltavaa noudattaa oikeanpuoleista liikennettä sekä sisälle että ulos mennessä, jolloin pääsee aina ovea työntämällä etenemään.

Odotustilassa olevat istuimet ovat poikkisuunnassa sisääntulosta nähden eli Aninkaistenkadun sisäänkäynniltä asemanpuoleiselle sisäänkäynnille ei voi kävellä tilan poikki keskeltä vaan istuimet on kierrettävä. Akustiikka pyöreässä ja ilmavassa tilassa on kuin kirkossa ja tilassa kaikuu helpolla, jolloin tilan hahmottaminen kaiun takia on haastavaa.

Odotustilan yhteydessä on asiakasvessat. Asiakasvessat sijaitsevat Aninkaistenkadun sisäänkäynnistä katsottuna oikealla, samalla seinustalla kuin sisäänkäynti. Ensimmäisenä on naisten vessaan ovi ja se avataan vasemmasta reunasta metallikahvasta tulijaa kohti vetämällä. Sitten on pieni väli naisten ja miesten vessojen välissä. Naisten ja miesten vessojen väliin on kiinnitetty roskakori seinään. Miesten vessan ovi avautuu myös vasemmalta metallisesta kahvasta tulijaa kohti vetämällä.

Laiturit

Linja-autoaseman lähtölaiturit sijaitsevat Aninkaistenkadulta katsottaessa linja-autoaseman rakennuksen takana. Laiturit ovat poikittain Aninkaistenkatuun nähden. Laiturit ovat jaoteltu neljään kokonaisuuteen, laiturit 1–3, laiturit 4–5, laiturit 6–7 ja laiturit 8–9.  Lähimpänä asiakaspysäköintiä olevalta eli ensimmäiseltä laiturialueelta löytyvät laiturit 1, 2 ja 3, toiselta laiturialueelta löytyvät laiturit 4 ja 5, kolmannelta laiturialueelta löytyvät laiturit 6 ja 7 ja neljänneltä laiturialueelta löytyvät pysäkit 8 ja 9 sekä lähiliikenteen pysäkki. Jos katsotaan linja-autoaseman rakennuksen laitureiden puoleisen sisäänkäynnin suunnasta laiturialueiden sijainteja, ensimmäinen laiturialue sijaitsee kauimpana noin kello yhdeksän suunnassa, toinen laiturialue sijaitsee noin kellon kymmenessä, kolmas noin kello yhdessätoista ja neljäs laiturialue sijaitsee noin kello kahdessatoista. Ensimmäiselle laiturialueelle pääsee kävelemään ilman tien ylitystä ja kaikille muille laiturialueille täytyy ylittää suojatie päästäkseen laiturialueelle.