Siirry Ohjepankkiin

Reitti Itäkeskuksen metroasemalta Iiris-keskukseen

Saapuminen Espoosta ja Helsingin keskustan suunnasta Itäkeskuksen metroasemalle, metron kulkusuunta lännestä itään

Tultaessa ulos metrojunan etupäästä tai keskivaiheilta käännytään oikealle ja kuljetaan metron tulosuuntaan päin. Vasemmalla seinustalla on istuimia ja välipala-automaatti. Eteen tulevat sekä tavalliset että liukuportaat, jotka nousevat ylätasanteelle. Metron viimeinen vaunu pysähtyy portaiden kohdalle.

Hissi sijaitsee laituritasanteella portaiden takana länsipäädyssä, sen tunnistaa äänimerkistä. Hissin edessä on iso pylväs. Ylätasanteella hissin ovi on portaita vastapäätä.

Tultaessa portaista ylätasanteelle lähdetään noin kello yhden suuntaan kohti metallisia oviaukkoja ja lippuhallia. Portaita vastapäätä sijaitsevan hissin äänimerkki jää vasemmalle.

Kuljettaessa ylätasanteelta lippuhalliin on metallisista oviaukoista katsottuna vasemmalla seinustalla yleisö-WC:t ja niiden jälkeen uloskäynti asemarakennuksesta. Ensimmäinen ovi liukuu sivulle automaattisesti, sen yläpuolelta kuuluu äänimerkki. Neljä muuta ovea on työnnettävä auki.

Saapuminen Mellunmäestä tai Vuosaaresta Iiris-keskukseen, metron kulkusuunta on idästä länteen kohti Helsingin keskustaa ja Espoota

Jos poistutaan metron etummaisesta ovesta, on edessä oikealle nousevat liukuportaat, jotka kulkevat vain ylhäältä alaspäin. Niiden vasemmalla puolella ovat tavalliset portaat. Jos metrosta tullaan ulos sen keskivaiheilta kuljetaan metron kulkusuuntaan ja tullaan ylätasanteelle johtaville portaille. Hissi sijaitsee portaiden takana.

Liikennöivä metrorata sijaitsee laituritasanteen ulkoreunassa. Aseman keskellä, tämän laiturin vasemmalla eli eteläpuolella on ohitusraide, jota käytetään vain poikkeustapauksissa.

Ylätasanteella kuljetaan noin kello kymmenen suuntaan kohti metallisia oviaukkoja ja lippuhallia. Portaita vastapäätä sijaitseva hissi jää oikealle.

Hissin jälkeen seinustalla on kohokartta josta johtaa ohjaava lattialista ulko ovelle.

Kohokartan kanssa samalla seinustalla on aikataulunäyttö heikkonäköisille katselu korkeudella.

Lippuhallissa kuljetaan eteenpäin kunnes vasemmalta kuuluva äänimerkki ilmaisee Iiris-keskuksen puoleisen ulko-oven sijainnin. Oikealla seinustalla on kulku pohjoisen liityntäliikenteen bussilaitureille.

Metroaseman lippuhallista Iiris-keskukseen

Ulkona ovien yläpuolella on katos, suojatielle johtaa vaalea pesubetoniraita. Ajotiellä autoliikenne kulkee vasemmalta oikeaan. Suojatien vasemmalla puolella sijaitsee Jokerilinjan 550 lähtöpysäkki.

Suojatie johtaa välikorokkeelle, missä on etelänpuoleisen liityntäliikenteen bussien lähtölaitureita. Laiturikorokkeen jälkeen suojatie jatkuu toisen ajoväylän yli jalkakäytävälle. Liikenne kulkee edelleen vasemmalta oikealle. Suojatien ylityskohdissa jalkakäytävän reunakivet ovat matalia.

Ylityksen jälkeen käännytään oikeaan (länteen) kohti Iiris-keskusta. Vasemmalla puolella on rakennuksen seinää. Kun se päättyy, alkaa betoniaita, jonka yläosa on metallia. Kun aita loppuu, suoraan edestä noin viiden metrin päässä on liikennevalotolppa ja siinä kuuluvat äänisignaalit. Liikennevalojen painonappi on suojatien vasemmassa reunassa.

Liikennevalojen kohdalla käännytään vasempaan ja ylitetään Itäkatu siten, että valotolppa jää vasemmalle puolelle. Ylityksessä on välikoroke.

Ylityksen jälkeen käännytään oikeaan ja kuljetaan seuraten sisäreunan metalliaitaa. Alhaalta vasemmalta puolelta kuuluu Itäväylän liikenne. Noin 30 metrin päästä käännytään aitaa seuraten vasempaan ja kuljetaan noin 40 metriä Itäväylän yläpuolella olevaa Marjaniementien siltaa pitkin kohti Gotlanninkatua.

Gotlanninkadun ylitys

Kun silta päättyy, aita kaartuu vasempaan Gotlanninkadulle. Sitä pitkin kuljetaan vain noin kolme metriä kunnes poikittain edessä on leveä noppakiviraita. Sen kohdalla käännytään oikealle kohti suojatien merkkipylvästä. Ylityksessä ei ole liikennevaloja mutta suojatien vasemman eli idän puoleisen reunan merkkipylväissä äänimerkit osoittavat pylväiden sijaintia. Ylitys on turvallisinta suorittaa lähellä merkkipylväitä ja kulkea äänimerkiltä toiselle.

Ylityksessä on keskikoroke. Kadun reunassa voi havaita reunakiven, mutta suojatien oikeassa reunassa kulkevalla pyörätiellä ei ole reunakiveä lainkaan. Jalankulku- ja pyörätie on erotettu toisistaan noppakiviraidalla.

Ylityksen jälkeen alkaa noppakiviraita vasemmalla. Sitä seurataan jalkakäytävän sisäreunaan, kunnes edessä on nurmialue. Tästä käännytään oikeaan ja seurataan pari metriä sisäreunan nurmikkoa ja eteen tulee uusi noppakiviraita. Raitaa seurataan kunnes vasemmalla alkaa metalliaita.

Aitaa seuraten kuljetaan noin 15 metriä jalkakäytävän sisäreunassa olevalle sähkökaapille. Sen kohdalta käännytään oikeaan kohti Marjaniementien ylittävän suojatien liikennevalojen äänisignaaleja. Signaalien painokotelot sijaitsevat suojatien oikeassa reunassa. Ylityksessä on keskikoroke, vasemmassa reunassa on pyörätie.

Marjaniementien ylityksen jälkeen kuuluu suoraan edestä Iiris-keskuksen pääsisäänkäynnin äänisignaali. Ovelle johtaa valkoinen pesubetoniraita, joka muuttuu Iiriksen tontilla kohoraidaksi. Oikealla on taloon tulevan autoliikenteen odotus- ja kääntöpaikka, joka on erotettu jalankulkualueesta matalalla reunakivellä.

Iiris-keskuksen sisäänkäynti on syvennyksessä. Syvennyksen vasemmalta seinustalta on käynti Annansilmät myymälään ja oikealla seinustalla on Aviris myymälä, jonka sisäänkäynti on rakennuksen sisällä.

Iris-keskuksen sisäänkäynti on rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Tuulikaapissa vasemmalla seinustalla on opaskoirien tassujen pesupaikka sekä henkilökunnan kulunvalvontalaitteet. Oikealla seinustalla ovat Iiris-keskuksen infotaulu ja HSL:n aikataulunäyttö jossa Itäkeskuksen lähtevät bussit.

Tuulikaapin jälkeen vasemmalla on vastaanoton tiski, oikealla on käynti Aviris myymälään, infotaulut sekä niiden alla rakennuksen eri kerroksia kuvaava kohokartta. Kohokarttaa ei ole päivitetty rakennuksen valmistumisen jälkeen.