Siirry Ohjepankkiin

Oulun rautatieasema

Sijainti ja yhteydet

Oulun rautatieaseman osoite on Rautatienkatu 11A. Rautatieasema sijaitsee noin 800 metrin päässä Oulun keskustasta. Rautatieasemalta on kävely-yhteys asematunnelin kautta linja-autoasemalle. Lähimmät paikallisliikenteen bussipysäkit sijaitsevat Hallituskadulla, Kajaaninkadulla ja Ratakadulla. Lähin taksitolppa sijaitsee noin 20 metriä aseman eteläpuolella Rautatienkadun kevyenliikenteenväylällä. Junabussiliikenne toimii linja-autoaseman tilausajolaturilta.

Palvelut

Aseman palveluihin kuuluvat päivittäin kello 7-21 avoinna oleva odotustila, lippujen myyntiautomaatit, wc:t, matkatavaralokerikot ja R-kioski. Aseman pääsisäänkäynnin ulkopuolella on kirjepostilaatikko. Asemarakennuksen sisällä on junavuorojen näyttötaulu pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella olevalla seinällä.

Asemalla on avustamispalvelu, joka varataan puhelimitse viimeistään 24 tuntia ennen matkalle lähtöä. Esteettömän matkustuksen maksuton palvelunumero on 0800 188 822. Numero on avoinna maanantaista perjantaihin kello 5-22 ja lauantaista sunnuntaihin kello 7-22. Avustamispiste sijaitsee ulkona rakennuksen eteläpäädyssä.

Asemarakennus

Yksikerroksinen asemarakennus sijaitsee radan länsipuolella, pitkittäin Rautatienkadun ja radan suuntaisesti. Sisäänkäynnit sijaitsevat molemmin puolin rakennusta, pitkien sivujen keskikohdissa. Esteetön, kulkuluiskallinen sisäänkäynti sijaitsee radan puolella. Rakennuksen puolelta toiselle kuljetaan joko sen läpi tai ulkoa eteläpäädyn kautta.

Sisäänkäynnit eivät ole maantasolla. Rautatienkadun puolen sisäänkäynnillä on yhdet leveät portaat ja kaksi vierekkäistä ovea keskellä portaita. Radan puolen sisäänkäynnillä on yhdet leveät portaat ja kaksi ovea portaiden reunoissa. Kulkuluiskallinen sisäänkäynti sijaitsee erillisenä portaiden pohjoispuolella. Radan puoleisten portaiden eteläpuolella on kapeat portaat, joiden kautta ei ole sisäänkäyntiä.

Piha-alue

Radan puoleisella pihalla sijaitsee laituri 1. Piha toimii myös matkustajien kävelyväylänä. Asemarakennuksen kohdalle sijoittuu junavaunujen pysähtymisalue C, pohjoispuolelle D sekä eteläpuolelle A ja B. Laiturialueilta on esteetön kulku matalalattiajuniin. Laituri 1 on korotettu.

Rautatienkadun puoleinen piha on pääasiassa saattoliikennepysäköinnille varattua kivettyä aluetta. Pysäköintialueen ympäri kiertää asfaltoitu, korotettu jalankulkuväylä. Pinta on paikoin epätasainen. Väylän pohjoisreunaa kaventavat pysäköidyt autot ja eteläreunaa polkupyörät. Pääsisäänkäynnin seinustalla voi olla mainoskylttejä ja muita esteitä. Väylä yhdistyy aseman editse kulkevaan Rautatienkadun kevyenliikenteenväylään.

Avustamispiste

Rautatienkadun suunnasta tuleva jalankulkuväylä tulee suoraan asemarakennuksen eteläpäätyä kohden ja yhdistyy radan puoleiseen pihaan. Aseman kohdalla, rakennuksen puolella on rivissä matalia ajoestetolppia. Kohdassa jalankulkuväylä kääntyy sekä vasemmalle pääsisäänkäynnille että jatkuu suoraan tolppien oikealta puolelta. Uloimman tolpan kohdalla sijaitsee avustamispiste. Paikassa ei ole katosta. Paikka on merkitty neliönmuotoisella kyltillä. Kyltissä on sinipohjaisella taustalla valkoisella piirrettynä pyörätuolissa istuva ja toinen seisova henkilö. Kyltti on kiinnitetty ajoestetolpan kohdalla olevaan pysäköintiä osoittavaan liikennemerkkiin lisäkilpien alapuolelle. Eteläpäädyn väylää kaventavat henkilökunnan käytössä olevat portaat ja vastakkaisella puolella olevat pyörätelineet. Eteläpäädyn ulkoseinässä on avustamispisteen kohdalla junavuorojen näyttötaulu.

Asematunneli

Asematunnelin kevyenliikenteenväylä kulkee junaradan alitse keskustan ja Raksilan kaupunginosan välillä. Asematunnelin kautta on yhteys rautatie- ja linja-autoaseman välillä. Rautatieasema sijoittuu tunnelin pohjoispuolelle ja linja-autoasema eteläpuolelle. Asematunnelin kautta kuljetaan myös kaikille kolmelle junalaiturille.

Asematunneli on kaltevia sisäänkäyntiväyliä lukuun ottamatta pääosin tasainen. Päällystemateriaali katetulla osalla ja portaissa on laattaa. Sisäänkäyntiväylät on kivetetty. Sisäänkäyntiväylien, portaiden ja hissin edessä on poikittaiset ritilät. Tunnelissa on kattovalaistus. Linja-autoaseman sisäänkäyntien sekä hissin välillä seinissä on molemmin puolin kaksiosaiset, korkeat valoseinämät. Kaikkien sisäänkäyntien, portaiden ja hissin yläpuolella tai vieressä on sinipohjaiset ja valkotekstiset valo-opastekyltit. Tunnelissa kulkee jalankulkijoiden lisäksi pyöräilijöitä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille ei ole merkitty erillisiä kaistoja.

Rautatieaseman puoleinen sisäänkäynti sijaitsee noin 60 metriä asemarakennuksesta etelään. Suoraan kohti asematunnelia laskeva väylä lähtee Rautatienkadun kevyenliikenteenväylältä. Vastakkaiseen suuntaan on Rautatienkadun ylittävä suojatie kohti Hallituskatua ja keskustaa. Aivan asematunnelin ulkoreunassa oikealla ovat laiturille 1 menevät portaat. Noin 15 metriä eteenpäin oikealla ovat portaat ja vasemmalla hissi laitureille 2 ja 3. Tunnelissa on kaksi junavuorojen näyttötaulua. Yksi näyttö on katossa noin 10 metriä tunnelin rautatieaseman sisäänkäynniltä. Toinen näyttö on laitureille 2 ja 3 menevien portaiden alaosassa oikealla puolella.

Linja-autoaseman puoleinen sisäänkäynti on kolmiosainen. Kevyenliikenteenväylän esteetön sisäänkäynti sijaitsee noin 100 metriä linja-autoasemasta pohjoiseen. Raksilasta tuleva kevyenliikenteenväylä laskee radansuuntaisesti sisäänkäynnille ja kääntyy 90 astetta oikealle asematunneliin. Rata-aukion pysäköintialueelta on sisäänkäynti suoraan tunnelin päähän laskeviin portaisiin. Linja-autoaseman pohjoisen ulko-oven suunnasta on oma sisäänkäynti samoihin portaisiin. Portaat ovat erilliset yläosasta ja yhdistyvät leveän keskitasanteen jälkeen. Portaissa on luiska linja-autoaseman puoleisten portaiden ulkoreunassa. Molempien portaiden ulkoreunoissa sekä keskitasanteen yläpuolella sisäreunoissa on metalliset käsijohteet. Sisäreunan käsijohteet päättyvät keskitasanteelle.

Laiturialueet

Laituri 1

Radan puoleisella pihalla sijaitsee laituri 1, suoraan asemarakennuksen edessä. Laiturille pääsee asemapihan ja asematunnelin kautta. Noin 60 metriä etelään asemarakennuksesta on laiturin odotuskatos ja portaat asematunneliin. Portaat sijaitsevat katoksen eteläpäässä. Portaat ovat kaksiosaiset. Ylhäältä kulkien portaat tekevät ensimmäisen tasanteen jälkeen 90 asteen kulman oikealle ja jatkuvat suoraan asematunneliin yhden tasanteen kautta. Portaissa on luiskat ylhäältä katsoen vasemmalla ja metalliset käsijohteet ennen kulmaa oikealla, kulman jälkeen molemmilla puolilla. Portaiden alaosassa vasemmalle nousee väylä kohti Rautatienkatua ja keskustaa. Oikealla on asematunneli kohti linja-autoasemaa sekä laitureiden 2 ja 3 portaita ja hissiä. Laituri 1:n katoksen ja aseman väliin jää puurakennus ja sen pysäköintialue. Rakennuksessa sijaitsee Taito Shop Oulu ja Kahvila Hanna. Rakennukseen on kahdet, erilliset sisäänkäyntiportaat radan puolelta.

Laiturit 2 ja 3

Laitureille 2 ja 3 kuljetaan laituri 1:n portaiden tai asematunnelin kautta. Hissi ja portaat laitureille 2 ja 3 sijaitsevat noin 15 metriä rautatiaseman sisäänkäynnistä ennen tunnelin puoliväliä ja tunnelin seinissä molemmin puolin olevia korkeita valoseinämiä. Hissin painikkeet sijaitsevat alhaalla ovien vasemmalla ja ylhäällä oikealla puolella. Portaissa on kulkuluiskat alhaalta katsoen oikeassa reunassa ja metalliset käsijohteet molemmin puolin. Portaissa on yksi tasanne noin puolivälissä. Portaat avautuvat laiturialueella kohti etelää ja hissi kohti pohjoista. Portaita tullessa laituri 2 on oikealla ja laituri 3 vasemmalla puolella. Portaat ja hissi sijoittuvat pysähtymisalueelle C, joka on katettu. Katoksen alueella on yksittäisiä penkkejä ja roskiksia. Portaita vastapäätä on välipala-automaatti ja taaempana infotaulu. Portaita ja hissikuilua reunustavat laituritasolla seinämät. Muutoin laiturialue on seinätön.