Siirry Ohjepankkiin

Oulun linja-autoasema

Sijainti ja yhteydet

Oulun linja-autoaseman osoite on Ratakatu 6. Linja-autoasema sijaitsee junaradan itäpuolella noin 900 metrin päässä Oulun keskustasta. Linja-autoasemalta on kävely-yhteys radan asematunnelin kautta rautatieasemalle ja Oulun keskustaan. Lähimmät paikallisliikenteen bussipysäkit sijaitsevat Ratakadulla. Lähin taksitolppa sijaitsee asemarakennuksen pohjoispuolella, asematunnelin Rata-aukion puoleisen sisäänkäynnin vieressä. Linja-autoaseman vieressä on kaksi pysäköintialuetta. Rata-aukion pysäköintialue sijaitsee aseman pohjoispuolella. Ratakatu 6:n pysäköintialue sjaitsee aseman eteläpuolella eli laiturialueen puolella. Rata-aukion pysäköintialueen invapaikat sijaitsevat Ratakadun puoleisissa ruuduissa lähimpänä asemarakennusta. Ratakatu 6:n pysäköintialueen invapaikat sijaitsevat laiturialueen puoleisissa ruuduissa lähimpänä asemarakennusta.

Palvelut

Asemalla on maanantaista perjantaihin kello 7.30-18.00 avoinna oleva odotustila ja wc:t. Asemarakennuksessa sijaitsee kahvila ravintola Il Mundo. Ravintolaan on sisäänkäynnit aseman sisältä ja ulkoa laiturialueen puolelta.

Asemarakennus

Aseman yksikerroksinen rakennus sijoittuu poikittain suhteessa rataan ja Ratakatuun. Laiturialue sijaitsee rakennuksen eteläpuolella ja asematunneli pohjoispuolella. Aseman sisäänkäynnit sijaitsevat molemmin puolin rakennusta sen länsipäässä. Kaikki sisäänkäynnit ovat maantasolla. Rakennuksen puolelta toiselle kuljetaan joko sen läpi tai ulkoa itäpuolelta.

Piha-alue

Aseman pohjoispuolella on laaja, laatoitettu piha-alue rakennuksen ja Rata-aukion pysäköintialueen välissä. Asematunnelin kaksi portaallista sisäänkäyntiä sijaitsevat noin 15 metriä aseman sisäänkäynniltä pihan ja pysäköintialueen kulmassa. Jatkettaessa noin 85 metriä jalankulkuväylää eteenpäin, vasemmalle kääntyy asematunneliin johtava kevyenliikenteenväylä. Tämä on esteetön reitti asematunnelin ja linja-autoaseman välillä.

Aseman itäpuolelle jää kapeampi, laatoitettu piha-alue ja kulkuväylä. Kohdassa rakennuksen puoleisella reunalla on polkupyörätelineitä ja vastakkaisella puolella istutusalue ja penkkejä. Itäpuolelta on kävelyliittymät Ratakadun kevyenliikenteenväylälle.

Aseman eteläpuolella on kapea bussien ajoväylään rajautuva piha-alue. Piha-alue on laatoitettu ja paikoin epätasainen. Ajoväylän toisella puolella on lähtevien vuorojen laiturialue Ratakadun puolella ja Ratakatu 6:n pysäköintialue radan puolella. Ratakadulta tuleva kevyenliikenteenväylä yhdistyy eteläpuolen pihaan. Kevyenliikenteenväylä jatkuu asemarakennuksen edessä kiertäen koko laituri- ja pysäköintialueen ja palaten Makasiinikadun kautta Ratakadulle.

Laiturialueet

Saapuvien vuorojen laituri sijaitsee rakennuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä. Kohdassa saapuva liikenne pysähtyy rakennuksen edustalla korotetun piha-alueen reunaan. Kohdassa ei ole pysäkkimerkin lisäksi muita rakenteita.

Tilausajoliikenteen laituri sijaitsee noin 70 metriä etelään aseman laiturialueen puoleiselta sisäänkäynniltä. Laituri sijaitsee kevyenliikenteenväylän reunassa, Ratakatu 6:n pysäköintialueen ja laiturikatoksen takana. Kohdassa ei ole pysäkkimerkin lisäksi muita rakenteita. Tilausajolaiturilta toimii junabussiliikenne.

Lähtevän liikenteen laitureille kuljetaan suojatien kautta, joka on noin 10 metriä ennen saapuvan liikenteen pysäkkiä. Kohdassa on suojatien liikennemerkki. Suojatie ylittää bussien ajoväylän ja jatkuu jalankulkuväylänä kohti laiturialueen katettua osaa. Katos on noin 40 metrin päässä oikealla. Katoksen takana on Ratakatu 6:n pysäköintialue. Noin 10 metriä suojatiestä vasemmalle on toinen bussien ajokaistan ylittävä suojatie. Suojatien jälkeen oikealla väylän jatkeena on laituri 1. Muille laitureille siirtyminen edellyttää bussien käyttämän ajoalueen kautta kulkua. Laitureita on yhteensä 12 kappaletta ja ne sijoittuvat katettua osaa vastapäätä. Laiturit muodostuvat vinottain sijaitsevista, kapeista, asfaltoiduista korotuksista.

Asematunneli

Asematunnelin kevyenliikenteenväylä kulkee junaradan alitse keskustan ja Raksilan kaupunginosan välillä. Asematunnelin kautta on yhteys rautatie- ja linja-autoaseman välillä. Rautatieasema sijoittuu tunnelin pohjoispuolelle ja linja-autoasema eteläpuolelle. Asematunnelin kautta kuljetaan myös kaikille kolmelle junalaiturille.

Asematunneli on kaltevia sisäänkäyntiväyliä lukuun ottamatta pääosin tasainen. Päällystemateriaali katetulla osalla ja portaissa on laattaa. Sisäänkäyntiväylät on kivetetty. Sisäänkäyntiväylien, portaiden ja hissin edessä on poikittaiset ritilät. Tunnelissa on kattovalaistus. Linja-autoaseman sisäänkäyntien sekä hissin välillä seinissä on molemmin puolin kaksiosaiset, korkeat valoseinämät. Kaikkien sisäänkäyntien, portaiden ja hissin yläpuolella tai vieressä on sinipohjaiset ja valkotekstiset valo-opastekyltit. Tunnelissa kulkee jalankulkijoiden lisäksi pyöräilijöitä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille ei ole merkitty erillisiä kaistoja.

Rautatieaseman puoleinen sisäänkäynti sijaitsee noin 60 metriä asemarakennuksesta etelään. Suoraan kohti asematunnelia laskeva väylä lähtee Rautatienkadun kevyenliikenteenväylältä. Vastakkaiseen suuntaan on Rautatienkadun ylittävä suojatie kohti Hallituskatua ja keskustaa. Aivan asematunnelin ulkoreunassa oikealla ovat laiturille 1 menevät portaat. Noin 15 metriä eteenpäin oikealla ovat portaat ja vasemmalla hissi laitureille 2 ja 3. Tunnelissa on kaksi junavuorojen näyttötaulua. Yksi näyttö on katossa noin 10 metriä tunnelin rautatieaseman sisäänkäynniltä. Toinen näyttö on laitureille 2 ja 3 menevien portaiden alaosassa oikealla puolella.

Linja-autoaseman puoleinen sisäänkäynti on kolmiosainen. Kevyenliikenteenväylän esteetön sisäänkäynti sijaitsee noin 100 metriä linja-autoasemasta pohjoiseen. Raksilasta tuleva kevyenliikenteenväylä laskee radansuuntaisesti sisäänkäynnille ja kääntyy 90 astetta oikealle asematunneliin. Rata-aukion pysäköintialueelta on sisäänkäynti suoraan tunnelin päähän laskeviin portaisiin. Linja-autoaseman pohjoisen ulko-oven suunnasta on oma sisäänkäynti samoihin portaisiin. Portaat ovat erilliset yläosasta ja yhdistyvät leveän keskitasanteen jälkeen. Portaissa on luiska linja-autoaseman puoleisten portaiden ulkoreunassa. Molempien portaiden ulkoreunoissa sekä keskitasanteen yläpuolella sisäreunoissa on metalliset käsijohteet. Sisäreunan käsijohteet päättyvät keskitasanteelle.