Siirry Ohjepankkiin

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sijaitsee Helsingissä Sörnäisten kaupunginosassa Kalasataman alueella. Keskuksen osoite on Työpajankatu 14 A. Rakennusta rajaa etelässä Työpajankatu, lännessä Kalasatamankatu ja idässä Capellan puistotie, pohjoisessa on kerrostalo.

Terveys- ja hyvinvointikeskusrakennuksessa on kuusi kerrosta. Se on suorakaiteen muotoinen siten, että rakennuksen pitkät sivut ovat länsi – itä suunnassa ja lyhyet sivut etelä-pohjoissuunnassa.

Rakennuksen keskiosa on avoin tila, joka jatkuu avoimena ylös lasikattoon asti. Henkilökunnan työtilat sekä asiakkaiden odotustilat sijaitsevat kerroksissa käytävillä, jotka kiertävät avointa keskustaa. Uloimpana ikkunaseinustoilla ovat asiakkaiden odotustilat, sisäkehällä sijaitsevat vastaanottohuoneet sekä henkilökunnan toimitilat.

Ensimmäinen kerros ja ala-aula

Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen eteläseinustalla kauppakeskus Redin puolella. Sisäänkäynnissä on kahdet ovet, jotka liukuvat automaattisesti sivulle. Jalkakäytävällä uraraita ohjaa sisäänkäynnin vasemman puoleiselle ovelle.

Keskuksessa on kahdet hissiyhteydet kerrosten välillä. A-hissit sijaitsevat pääsisäänkäynnistä vasempaan rakennuksen eteläpuolella kauppakeskus Redin puolella. B-hissit ovat pääsisäänkäyntiä vastapäätä noin kello kahden suunnassa aulan pohjoispuolella. Sekä A- että B-hissejä on kolme rinnakkain. B-puolella kaksi hissiä on asiakkaiden käytössä ja kolmas hissi on ainoastaan henkilökunnalle.

Ohjaavat koholistat johtavat hissien kutsupainikkeille. Asiakashissien ulkopuolella kerros on merkitty koholla näkevien numeroilla, sisällä kerrokset on merkitty pisteillä. Hisseissä äänisignaalit ilmoittavat ovien sulkeutumisesta ja kerroksen, johon saavutaan.

Sisäänkäynnistä laattaraita johtaa suoraan infotiskille, mutta tässä kohdassa raita jää osittain kuramattojen peittoon. Ilmoittautumisautomaatit jäävät mattojen oikealle puolelle, ne on erotettu kulkureitistä kevyillä irtoseinillä.

Suoraan edessä ovia vastapäätä noin kymmenen metrin päässä on terveys- ja hyvinvointikeskuksen infotiski, missä vahtimestarit auttavat ilmoittautumisessa ja voivat tarvittaessa saattaa asiakkaan oikeaan kohteeseen.

Lattia on vaalea ja siinä kulkee ohjaavat tummat laattaraidat, joiden toisessa reunassa on kepillä mahdollista tunnistaa matala ohjaava koholista.

Infotiskin vasemmalla puolella kulman takana sijaitsevassa syvennyksessä ovat ala-aulan unisex WC:t sekä naisten että miesten käyttöön. Infotiskin oikealla puolella kulman takana sijaitsevassa syvennyksessä ovat B-hissit syvennyksen vasemman puoleisella seinällä.

Infopisteestä tumma laattaraita ohjaa sekä A- että B-hisseille. Laattaraidoissa on käännös- ja risteyskohdissa neliön muotoinen huomioalue, jossa on puolipallon muotoiset kohonastat.

Ulko-ovilta katsottuna ala-aulan länsipäädyssä kello yhdentoista suunnassa on terveyskeskuksen vastaanotto niille asiakkaille, joilla ei ole ajanvarausta. Aulan itäpäädyssä, ovilta katsottuna kello kahden suunnassa on laboratorio. Niihin on kutsunumerojärjestelmä.

Ulko-ovilta oikealle kello kolmen suunnassa on oleskelualue. Siellä on valkeita, neliön muotoisia pöytiä, valkeita ja mustia tuoleja sekä puhuva asiakaspalvelurobotti Pepper. Pöytäalueen takana on Itepiste ja Kalasataman Kela toimisto. Keskuksessa ei ole kahvilaa.

Kerrokset 2-6

Ylempänä olevat kerrokset ovat rakenteeltaan samanlaisia ja niissä toimii keskuksen eri yksiköitä.

Kerroksissa käytävä kiertää kehää rakennuksen ulkoreunalla. Vastaanottohuoneet sijaitsevat käytävän sisäreunassa. Ne on numeroitu siten, että B-hissien puolella huoneissa on numeroiden lisäksi B-tunnukset ja A-hissien puolella huoneissa on numeroiden lisäksi A-tunnukset.

Kun A-puolen hissistä tulee ulos, on suoraan edessä noin kahden metrin päässä asiakastoimisto, johon voi myös ilmoittautua. Toimistossa on yleensä virkailija, joka neuvoo asiakkaan odottamaan käytävässä oleville istuimille. Asiakas kutsutaan nimeltä sisään.

Lattiassa oleva ohjaava koholista johtaa hissistä edessä sijaitsevaan asiakastoimistoon tai käytävän ulkoreunalle, missä on kerrosta kuvaava kohokartta. Jos listaa seuraten kääntyy 90 astetta oikeaan, se johtaa käytävän sisäseinustalla olevaan esteettömään WC:hen.

Kun B-puolen hissistä tulee ulos, on täälläkin suoraan edessä asiakastoimisto. Lattian ohjaava koholista johtaa hissistä asiakastoimistoon tai vasemmalle käytävän ulkoreunalle, missä on kohokartta. Jos listaa seuraten kääntyy 90 astetta vasempaan, se johtaa käytävän sisäseinustalla olevaan esteettömään WC:hen.