Förflytta dig till Näkövammaisten liittos finskspråkiga anvisningsbank

Verbal karta från spårvagnshållplatsen till KansliHörnan (Svenska Synskadade i Mellersta Nyland)

Kort beskrivning av läget:

Föreningen Svenska synskadade i mellersta Nylands kansli finns på adressen Parisgränden 2A beläget i Arabiastranden, Helsingfors. Lokalen är i ett plan och på gatunivå. Verksamhetsstället har en ledfyr utanför ytterdörren som avger en ljudsignal när man rör sig nära dörren. Ingen är den samma som till Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Rutt från spårvagnshållplatsen Gumtäkts äng:

När du stiger av spårvagnen och kommer ner på perrongen finns det ett handräcke med stolpar rakt framför dig. Handräcket går längs perrongen och skiljer perrongen från bilvägen. Var försiktig för att vita käppen inte går under handräcket ut på bilvägen. Observera att det finns trafik på båda sidorna om dig – spårvagnarna trafikerar bakom dig och bilarna framför dig.

Vänd mot höger när du kommit ut ur spårvagnen och gå mot trafikljusen för att komma över vägen till vänster. Du känner med handen eller vita käppen trafikljusstolpen. Gå över skyddsvägen när du hör trafikljusen meddela om grönt ljus. När du gått över skyddsvägen rakt fram når du ett gallerstaket. Gallerstaketet är en inhägnad för Staras maskingarage. Ställ dig så att du har staketet på din vänster sida, gå lite framåt och följ staketet som vänder mot vänster. Gatan du går längs heter Hemholmsgatan/Kotisaarenkatu. På andra sidan bilvägen på höger sida finns Arabias shoppingcenter. Fortsätt promenera med staketet hela tiden på din vänster sida. Se upp för lyktstolpar som återkommer på några ställen vid staketet. Om staketet upphör plötsligt beror det troligen på att porten står öppen till Staras innergård. Fortsätt gå ungefär 12-15 steg. Efter det borde du igen känna gallerstaketet på din vänster sida en liten stund till. Du har kommit till följande gatukorsning (Hemholmsgatan-Majstadsgatan/Toukolankatu) när gallerstaketet vänder mot vänster.

Behändigaste sättet att korsa korsningen är att vid stakethörnet gå över skyddsvägen på högersida. Här finns inga trafikljus. Gå över skyddsvägen och sök hörnet av shoppingscentret och butiken LIDL. När du når väggen ska du vända dig igen 90 grader, nu mot vänster och gå över skyddsvägen på Majstadsgatan – du känner hur marken sluttar lite neråt när skyddsvägen börjar.

När du kommit över gatan ska du fortsätta rakt fram längs med Hemholmsgatan ca 100 meter. Längs med gatan finns ett rött bostadshöghus. Gå framåt så att byggnaden är på din höger sida. Ibland kan du känna ett indrag på byggnadens fasad på grund av trappingång eller bilgarage, men några meter senare fortsätter väggen på samma nivå som
tidigare. Där höghuset tar slut känner du med vita käppen en kant på marken som vänder sig 90 grader mot höger mot Parisgränden/Pariisinkuja. Gå lite framåt och känn efter en stor bom som oftast är stängd. Gå runt bommen på dess vänster sida i den lilla öppningen för fotgängare. Gå igenom där och sök dig tillbaka till höger sida av gatan där kantstenen finns. Gå rakt fram med gatan som sluttar i en lätt uppförsbacke. Då kantstenen upphör kommer en gångväg till höger, men du ska fortsätta gå rakt framåt ca. 10- 15 steg tills du känner kanten på nytt. Gå igen lite framåt längs med kanten. När kanten vänder brant mot höger följer du den ca. 5 steg framåt, och svänger sen mot vänster tills du känner en ny kant och ett handräcke som ska vara på din högra sida. Gå så att räcket är på din höger sida tills du kommer fram till en betongvägg och en stolpe. Där börjar en räfflad yta (ledstråk) på marken som leder till ytterdörren. Du borde även höra ledfyrens ljud. När du kommer till metallgallret på marken är du vid ytterdörren. Då kan du känna på väggen på höger sida efter föreningens ringklocka. Den är en vit liten dosa med en knapp av gummi och det står SSMN på ringklockan. Vänta på att någon inifrån aktiverar de automatiska dörrarna som öppnas utåt.

Övriga landmärken vid KansliHörnans innergård:

Om du går längs räfflade yta mot FSS ytterdörr finns det på din höger sida en stor vit pelare och en bänk. På din vänster sida finns en rondell. Mellan rondellen och uppförsbacken vid Parisgränden finns en pelare och två betonggrisar att se upp för!