Förflytta dig till Näkövammaisten liittos finskspråkiga anvisningsbank

Ankaret, Ålands Synskadade, Johannebovägen 7, Mariehamn

När du kör in på gården från Johannebovägen har du fastigheten på vänstra sidan i förhållande till infarten. Ingången vetter mot gården men ligger längst bort på gaveln (från Johannebovägen). Du svänger alltså 90 grader moturs på gården då du har ryggen mot infarten.

Tambur

Längst till höger, dvs närmast knuten, har du trapporna och till vänster om trapporna finns en rullstolsramp. Det är tre trappsteg upp till terrassen. Gå sedan några steg snett till vänster (Ca 45 grader). Nu har du dörren framför dig. Till höger om dörren har du tamburen där du kan hänga dina ytterkläder.

Entré toalett

I tamburen rakt fram sett från ytterdörren finns en toalett som är handikapps anpassad, på motsatt sida av dörren finns lavoaren, från lavoaren 90 grader motsols och ett stort kliv fram finns toalettstolen som har nersänkningsbara armstöd. Toalettpappret finns på vänstersida när man sitter på toaletten under ett räcke fastsatt i väggen. Till höger om toalettdörren finns skrubb och serverrum. Till vänster om ytterdörren har du ingången till lokalen.

Våning 1

Kök

Om du fortsätter framåt har du vid första dörren till höger köket, direkt från ingången till höger finns en stol och sedan kökets kylskåp och frys i köket finns ett köksbord med 5 stolar till höger i rummet. Till vänster från ingången sett finns all köksutrustning som spis och handfat. Efter detta på vänster sida finns en dörr som leder till soprum och förvaring.

Toalett

Andra dörren till höger är en mindre toalett, med lavoar direkt till vänster följt av toapapper på samma sida och mitt emot toalettdörren finns toastolen mot den bakre väggen.

Organisationssekreterares Arbetsrum

Efter cirka 5 meter från tamburen har du organisationssekreterare Charlotta Lolax rum till höger, i hennes rum finns en fotölj till vänster om skrivbordet, som är ca 1-2m rakt fram in i rummet. På höger sida om bordet finns en stol.

Lokalen våning 1

Efter Charlottas rum finns en kopiator i hörnet och till vänster om den en blå tvåsitts-soffa. Soffans rygg är mot trappan som leder upp till våning 2. I lokalen på första våningen finns ett stort ovalt mötesbord som utgör mittpunkten och merparten av rummet. Parallellt på varsin sida av bordet finns en röd, hård, lång matta som sträcker sig tvärs över rummet. Om man följer mattan som är närmast köket finner man i slutet på mattan på den vänstra sidan lokalens ljudsystem, och till vänster om det skåpet finner man 2 läs tv apparater.

Trappan

Vid trappan som har räcken på båda sidor tar man 8 steg för att komma till en plattform där man på vägen upp vänder sig 90 grader medurs där trappan sedan fortsätter, och med 7 steg till innan man är på våning 2, en gång leder framåt.

Våning 2

Borstbindarrum

Första dörren till vänster är borstbindarnas rum, till vänster om ingången finns en hylla som sträcker sig från golv till tak. I rummet finns ett större bord med stolar ungefär ett större kliv in. Längs den vänstra väggen sett från dörren finns ett bord som sträcker sig längs med väggen.

It specialist

Andra dörren på vänster är IT specialistens arbetsrum. Observera att ett galler kan täcka nedre delen av ingången på specialisten kan ha sin hund med sig.

Skrubb

Rakt fram mitt emot trappan i slutet på gången finns en dörr som leder till en skrubb med hyllor.