Siirry Ohjepankkiin

Reitti Kuopion rautatieasemalta Hotelli Jahtihoviin

Saapuminen Kuopion rautatieaseman ykkös- ja kakkoslaiturille

Kuopion rautatieaseman ykkös- ja kakkosraiteet sijaisevat samalla laiturilla. Raiteet ovat laiturin molemmin puolin. Laiturilta löytyy kaksi rakennusta, joista molemmista tapahtuu laiturilta poistuminen.

Asemarakennuksen sisätiloihin päästäksesi poistu etelästä tulevan junan takaosaan jäävästä rakennuksesta. Pohjoisesta tullessa rakennus jää junan etuosaan. Rakennuksen päädyssä olevat ovet vievät portaikkoon.
Portaissa on välitasanne ja molemmissa laidoissa on kaide. Portaat laskeutuvat rautieaseman ja matkakeskuksen yhdistävään asematunneliin.

Toinen laiturilta löytyvä rakennus vie tunneliin, josta pääsee laskeutumaan suoraan ulos asemarakennuksen itäpäätyyn. Tunneliin vievä rakennus sijoittuu etelästä pohjoiseen menevän junan etuosaan, sekä pohjoisesta etelään menevän junan takaosaan. Sisäänkäynti tunneliin on avonainen.

Kahden rakennuksen väliin jää penkkejä sekä tyhjää tilaa katoksen alla. Ykkösraiteelta junan keskiosasta oikealle kääntyessä pääset tunneliin vievään rakennukseen ja vasemmalle kääntyessä löydät ovet asemarakennukseen johtavaan portaikkoon.

Asemarakennukseen vievä portaikko on avoinna asemahallin aukiolojen mukaan. Aukiolojen ulkopuolella poistuminen tapahtuu ainoastaan tunnelin kautta.

Asemahallin kautta reitille

Yhdyskäytävään laskeuduttua käännyt portaiden jälkeen vasemmalle. Yhdyskäytävän päädyssä on kaksi raskasta ovea, joista oikean puoleisesta pääset kulkemaan asemahalliin.

Asemahallin sisätila on avara ja keskiosassa on pitkittäin asetettu penkkirivistö. Ulko – ovet sijaitsevat tilan toisessa päädyssä vastapäätä yhdyskäytävään meneviä ovia. Penkkirivistö kierretään oikean kautta, jolloin päädyt suoraan ulos meneville oville. Vasemmalle jäävistä ovista tullaan rakennukseen sisään.

Pääovista ulos astuessa edessä on muutama kiviporras alaspäin. Kaide löytyy portaikon keskeltä. Portaikko laskeutuu rautatieaseman saattopaikan edustalle kävelytielle. Kävelytiellä käännytään vasemmalle, josta laskeudutaan Asemakadulle.

Tunnellin kautta reitille

Tunnelista ulos asutuessa oikealle jää asemarakennus ja vasemmalle parkkipaikka – alue. Tunnelista jatketaan tietä alaspäin asemarakennuksen myötäisesti niin, että päädyt Asemakadulle.

Asemakadulta Hotelli Jahtihoviin

Asemakadulle laskeuduttua päädyt liikennevaloristeykseen, jossa äänimajakat eivät ole käytössä. Näin ollen ennen tien ylitystä käänny vasemmalle. Jatka matkaa Asemakadun vasemman puoleista pyörä-kävelytietä kävellen noin 300 metriä seuraavaan liikennevaloristeykseen saakka. Liikennevalot jäävät oikealle. Asemakadun vierustaa kävellessä tien vasempaan laitaan jää nurmialuetta, jossa opaskoiran voi käyttää
tarpeilla.

Asemakadun vasemman puoleinen kävelytie jatkuu vasemmalle kääntyen rautatiesillan alle. Jahtihoviin mentäessä käännytään liikennevaloristeyksen kohdalla oikealle. Liikennevaloristeyksessä on äänimajakat ja suojatien ylityksen keskellä turvasatama. Tie on turvallista ylittää äänimajakoiden lähettyviltä suojatien oikeasta laidasta.

Asemakadun ylityksen jälkeen jatka matkaa Maaherrankadun oikeaa puolta kulkien. Kävelytie jatkuu Suokadun ja Maaherrankadun liikennevaloristeykseen. Äänimajakka löytyy sisentämällä suojatie rakennuksen myötäisesti.

Ylityksen jälkeen jatketaan Maaherrankatua eteenpäin kolmanteen liikennevaloristeykseen. Maaherrankadun ja Tulliportinkadun risteyksessä suojatie löytyy reilusti rakennuksen myötäisesti sisentäen. Äänimajakka jää suojatien vasempaan laitaan. Ylitys on turvallista tehdä tolpan kohdalta.

Ylityksen jälkeen hae suojatie vasemmalta. Suojatien oikeasta laidasta löytyy äänimerkein toimiva tolppa, jonka kohdalta Maaherrankadun ylitys tapahtuu.

Reitti jatkuu Tulliportinkadun oikeaa laitaa kulkien mäkeä alaspäin. Mäki tasaantuu Tulliportinkadun ja Snellmaninkadun risteysalueella. Tässä risteyksessä ei ole liikennevaloja. Ylityksen jälkeen käänny Snellmaninkadulla oikealle.

Jatka Snellmaninkadun vasemman puolesta kävelytietä kulkien. Seuraava risteysalue on Snellmaninkadun ja Kauppakadun risteys, jossa ei ole liikennevaloja. Suojatien vesemmassa laidassa on tolppa, jonka kohdalta ylitys on turvallinen. Ylityksen jälkeen jatka Snellmaninkatua eteenpäin, kunnes vasemmalle jää Hotelli Jahtihovin pääsisäänkäyntiin vievät portaat. Hotelli Jahtihovin pääsisäänkäynti löytyy heti
Vahtivuorenkadun jälkeen. Vahtivuorenkatu on ns. rännikatu, jossa vain tontilleajo on sallittu.

Sisäänkäynnin luona on kolme eri tasossa olevaa kiviporrasta. Kaide löytyy oikeasta laidasta. Portaiden vasemmassa laidassa on todella jyrkkä kiviluiska. Portaiden yllä on pääsisäänkäynti. Sisään astuessa jatkat suoraan rappukäytävän ohi hotellin vastaanottoon.

Reitti Hotelli Jahtihovista Kuopion rautatieasemalle

Hotelli Jahtihovin pääsisäänkäynnistä poistuessa laskeudut Snellmaninkadulle. Käänny kävelytiellä oikealle, jolloin rakennus jää oikealle puolelle. Kävele Snellmaninkatua kadun päätyyn asti. Snellmaninkatu on suora tie ja matkan varrelle jää kolme tasa-arvoista risteysaluetta, joissa ei ole liikennevaloja. Ylitä ensin Kauppakatu, sitten Tulliportinkatu ja kolmantena Suokatu. Kolmas risteysalue on kolmen tien risteys joka muistuttaa kolmisakaraista tähteä. Snellmaninkadun kävelytie päättyy suojatienreunaan sisennyksen kautta.

Ylitä Suokatu ja käänny vasemmalle. Oikealle jää suuri puistoalue, jonka reunassa voi käyttää opaskoiran tarpeilla. Jatka Suokadun oikeaa laitaa kulkien ajoradan myötäisesti. Suokatu kaartuu vasemalle ja puiston jälkeen oikealle avautuu rakennuksen seinämä. Rakennuksen jälkeen sisennä suojatien reunaan Maaherrankadun liikennevaloristeykseen. Äänimajakka on poikkeuksellisesti suojatien taakse jäävän rakennuksen seinustalla.

Ylitä Maaherrankatu ja käänny oikealle. Jatka Maaherrankadun vasenta laitaa kulkien, kunnes saavut Asemakadun liikennevaloristeykseen. Asemakadun ylityksen suojatie on kaksi osainen, jossa keskellä on turvasatama. Liikennevalojen äänimajakka on suojatien vasemmassa laidassa.

Ylityksen jälkeen käänny vasemmalle ja jatka matkaa Asemakadun oikeaa laitaa kulkien noin 300 metriä. Rautatieasema jää oikealle puolelle. Etsi tie oikealta, kun olet ohittanut katollisen taksitolpan. Loivaa ylämäkeä pitkin saavut rautatieaseman saattopaikalle. Tämän jälkeen oikealle avautuu rautatieaseman kiviportaat, johon mahdollisesti etukäteen varattu avustamispalvelu saapuu.